ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κάρτα μέλους της Φιλικής Εταιρείας. Διακρίνονται τα γράμματα ΗΕΑ και ΗΘΣ, που σημαίνουν ελευθερία ή θάνατος, καθώς και ο ιερός δεσμός με τις δεκαέξι στήλες, που είναι το σύμβολο ενότητας της Εταιρείας. Στο κάτω μέρος είναι το κείμενο με το μυστικό αλφάβητο της Φιλικής Εταιρείας.
Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 505, εικ. 895.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης (1792-1828).
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους 1821-1832, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα.

Ο Μιχαήλ Σούτσος (1784-1864).
Αθήνα, Αρχείο Νεοελληνικών Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αρ. ευρ. 419.
© Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης περνά τον Προύθο.
Πίνακας του Π. Φον Ες.

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 22.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Οι Ιερολοχίτες μάχονται στο Δραγατσάνι.
Σύνθεση του Π. Φον Ες.

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους:Η Ελληνική Επανάσταση και η ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832,τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 58.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Ο Παπαφλέσσας (1786-1825).
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 58.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.

Ο Χουρσίτ-πασάς (;-1822).
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 75.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης (1765-1848).
Αθήνα, Αρχείο Νεοελληνικών Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αρ. ευρ. 213.
© Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.

Πόλεμος της Τριπολιτσάς και των πέριξ αυτής χωρίων.
Πίνακας του Παναγιώτη Ζωγράφου με βάση τις περιγραφές του Μακρυγιάννη.
Υδατογραφία σε χαρτόνι 47,5x62 εκ.

Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.

Ο Αντώνης Οικονόμου κηρύσσει την επανάσταση στην Ύδρα.
Σύνθεση του Π. Φον Ες.

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 102.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Ο Λυκούργος Λογοθέτης (1772-1850).
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 169.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.

Παναγιώτης Ζωγράφος, Η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς.
Υδατογραφία σε χαρτόνι 49x61,5 εκ.

Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.

Ο Ιωάννης Δυοβουνιώτης (1757-1831).
Ύπηρξε ένας από τους πρωταγωνιστές της ελληνικής νίκης στη μάχη των Βασιλικών.

Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 153.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.

Ένοπλος Σουλιώτης.
Σχέδιο του Edward Dodwel.

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 540, εικ. 951.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Ο Γιαννάκης Ράγκος (1790-1870).
Μαζί με άλλους ενόπλους, ακολουθώντας την τακτική του κλεφτοπόλεμου προσπάθησε να ανακόψει την πορεία του Ισμαήλ-πασά, καθηλώνοντας το στρατό του στην περιοχή της Άρτας.

Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 9α, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1991, σ. 13.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.

Διονύσιος Τσόκος, Ο Άνθιμος Γαζής.
Ο Άνθιμος Γαγής ήταν λόγιος, κληρικός και δάσκαλος του γένους. Την Πρωτομαγιά του 1821 κήρυξε μαζί με τον αρματολό της περιοχής Κυριάκο Μπασδέκη την επανάσταση στις Μηλιές και κατόπιν στα υπόλοιπα χωριά του Πηλίου.

Αθήνα, Συλλογή Πανεπιστημίου.
Χρήστου, Χ., Προσωπογραφίες από τη συλλογή του Πανεπιστημίου Αθηνών 1837-1987, Έκδοση Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Αθήνα 1987, σ. 93.
© Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

’ποψη από το λιμάνι των Χανίων. Η περίπτωση της Κρήτης υπήρξε ιδιόμορφη, καθώς οι επαναστάσεις στο νησί καταπνίγηκαν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ τα λιμάνια χρησιμοποιήθηκαν αργότερα από τον Ιμπραήμ-πασά ως ναυτική βάση για τις πολεμικές επιχειρήσεις της Πελοποννήσου.
1842-1885: Ελλάδα Ιστορική Εικονογραφημένη, Μια Πλήρης Συλλογή ιστορικών τοπογραφικών και καλλιτεχνικών ντοκουμέντων με 280 γκραβούρες εποχής, Εκδόσεις Α. Nicolas, Αθήνα 1984, σ. 85, εικ. 90.
© A. Nicolas.

Ο απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε'.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ' Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 133.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Ο Ιμπραήμ-πασάς (1798-1848).
Μαρκεζίνης, Σ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος: Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, τ. Α', Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 85.
© Σ. Μαρκεζίνης.

Θεόδωρος Βρυζάκης, Η καταστροφή του Δράμαλη στα Δερβενάκια.
Λάδι σε μουσαμά 53x71 εκ.

Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Συλλογή Κουτλίδη.
Πολεμική Ιστορία των Ελλήνων, Ζάππειο Μέγαρο Αθήνα 1968, σ. 352.
© Υ.Π.Π.Ο.

Ο Νικήτας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς (1787-1849).
Η παρουσία του στη μάχη στα Δερβενάκια υπήρξε καταλυτική, καθώς προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στα τουρκικά στρατεύματα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στην περιοχή του Άργους.

Αθήνα, Αρχείο Νεοελληνικών Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αρ. ευρ. 650.
© Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.

Παναγιώτης Ζωγράφος, Η μάχη των Μύλων της Ναυπλίας.
Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.

Τα κάστρα της Μεθώνης και της Κορώνης.
Μαρκεζίνης, Σ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964: Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 55.
© Σ. Μαρκεζίνης.

Ο Μεχμέτ Ρεσίτ-πασάς (1780-1839).
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους (1821-1832), τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 289.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

George E. Opiz, Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη.
Υδατογραφία 0,46x0,36 μ.

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 511, εικ. 905.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Σχεδιάγραμμα με τα οχυρωματικά έργα στο Μεσολόγγι.
Αθήνα, Συλλογή Σ. Σακαλή.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 410-411.
© Σ. Σακαλής.

Θεόδωρος Βρυζάκης, Η Έξοδος του Μεσολογγίου.
Λάδι σε μουσαμά 169x127 εκ.

Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.
Κωτίδης, Α., Ελληνική Τέχνη: Ζωγραφική 19ου αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995, σ. 54, εικ. 9.
© Υ.Π.Π.Ο.

Ο Ιωάννης Γκούρας (1791-1826).
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό,τ. 3, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1990, σ. 145.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.

Θεόδωρος Βρυζάκης, Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη στην Καστέλα.
Λάδι σε μουσαμά 145x178 εκ.

Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, αρ. εργ. 493.
Κωτίδης, Α., Ελληνική Τέχνη:Ζωγραφική 19ου αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995, σ. 61, εικ. 16.
© Υ.Π.Π.Ο.

Παναγιώτης Ζωγράφος Πόλεμος των Ελλήνων εις Ράχοβα.
Υδατογραφία σε χαρτόνι 51x63,5 εκ.

Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.

Νικηφόρος Λύτρας, Η ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κωνσταντίνο Κανάρη.
Αθήνα, Συλλογή Serpieri.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 247.
© Συλλογή Serpieri.

Εζέν Ντελακρουά, Η καταστροφή της Χίου.
Ελαιογραφία 0,70x0,82 εκ.

Παρίσι, Μουσείο Λούβρου.
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 245.
© Μουσείο Λούβρου, Παρίσι.

Λιθογραφία που απεικονίζει την καταστροφή των Ψαρών στις 22 Ιουνίου του 1824.
Πειραιάς, Ναυτικό Μουσείο.
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, Πειραιάς 1984, σ. 41. εικ. 3.
© Ναυτικό Μουσείο, Πειραιάς.

Ο Κάρολος Φαβιέρος (1782-1855).
Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.

Ο Δημήτριος Υψηλάντης (1773-1832).
Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.

Εζέν Ντελακρουά, Η Ελλάδα ξεψυχά στα ερείπια του Μεσολογγίου.
Ελαιογραφία 209x147 εκ.

Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Έκθεσις της Πολεμικής Ιστορίας των Ελλήνων, Αθήνα- Ζάππειο Μέγαρο 1968, σ. 369.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.

Ο Ιωάννης Κωλέττης (1773-1847).
Μαρκεζίνης, Σ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1818-1862, Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 204.
© Εκδόσεις Πάπυρος.

Ο Γεώργιος Σισίνης (1769-1847).
Αθήνα, Αρχείο Νεοελληνικών Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αρ. ευρ. 138.
© Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.

Κοζής Δεσύλας, Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.
Ελαιογραφία 1,54x1,10 μ.

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 516, εικ. 912.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος (1791-1865).
Αθήνα, Αρχείο Νεοελληνικών Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών αρ. ευρ. 80.
© Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.

Η πρώτη σελίδα του Προσωρινού Πολιτεύματος της Ελλάδος που εκδόθηκε στην Πιάδα το 1822.
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Από την Ελληνική Επανάσταση ως την Ίδρυση του Ελληνικού κράτους από το 1821 ως το 1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 214.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (1770-1843).
Αθήνα, Αρχείο Νεοελληνικών Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αρ. ευρ. 653.
© Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.

Ο Κανέλλος Δεληγιάννης (1780-1862).
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 3, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1990, σ. 253.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.

Λιθογραφία που απεικονίζει την πόλη του Άργους, όπου συνήλθε τον Ιούλιο του 1829 η Δ' Εθνοσυνέλευση.
Σ., Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964: Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 74.
© Σ. Μαρκεζίνης.

Κωνσταντίνος Ηλιάδης, Ο Ιωάννης Καποδίστριας.
Αθήνα, Συλλογή Πανεπιστημίου.
Χρήστου, Χ., Προσωπογραφίες από τη Συλλογή του Πανεπιστημίου Αθηνών 1837-1987, Έκδοση Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Αθήνα 1987, σ. 84.
© Πανεπιστήμιο, Αθήνα.

Ο Γεώργιος Κουντουριώτης (1782-1858).
Αθήνα, Αρχείο Νεοελληνικών Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αρ. ευρ. 62.
© Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.

Διονύσιος Τσόκος, Η δολοφονία του Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου 1831.
Ελαιογραφία 0,60x0,80 μ.

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 558, εικ. 976.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Η Πελοπόννησος αποτέλεσε τη σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης του αγώνα στα πρώτα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Χαλκογραφία που απεικονίζει την περιοχή της Πάτρας.
Σχέδιο του H.W. Williams, χάραξη του W. Miller.
Ιδιωτική Συλλογή.
Τόπος και Εικόνα: Χαρακτικά ξένων περιηγητών για την Ελλάδα, τ. ΣΤ', 19ος αι, Εκδόσεις Ολκός, Αθήνα 1983, σ. 199, εικ. 17.
© Εκδόσεις Ολκός.

Ο Φοίνικας υπήρξε το πρώτο ελληνικό νόμισμα που κόπηκε το 1828, την περίοδο που ήταν Κυβερνήτης του νέου ελληνικού κράτους ο Ιωάννης Καποδίστριας.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 590, εικ. 1042.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Ο πρίγκηπας Μέττερνιχ (1773-1859).
Μαρκεζίνης, Σ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964: Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, τ. A', Eκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 35.
© Εκδόσεις Πάπυρος.

Το Συνέδριο της Βιέννης (1814-15).
Μαρκεζίνης, Σ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964: Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, τ. A', Eκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 35.
© Εκδόσεις Πάπυρος.

Ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος Α' (1775-1825).
Μαρκεζίνης, Σ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964: Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, τ. A', Eκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 31.
© Εκδόσεις Πάπυρος.

Ο Γεώργιος Κάνιγκ (1770-1827).
Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.

Ο τσάρος της Ρωσίας Νικόλαος Α' (1796-1855).
Μαρκεζίνης, Σ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964: Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, τ. A', Eκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 90.
© Σ. Μαρκεζίνης.

Το πρωτότυπο κείμενο της Ιουλιανής Συνθήκης (22 Ιουνίου 1827).
Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α.
Τσαγκάρης, Ι., Αγώνες Ηρώων 1821-1922: Εποποιία και Θρύλοι, Αθήνα 1931.
© Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα.

Martin Verdiot, Η Ναυμαχία του Ναβαρίνου.
Υδατογραφία 0,27x0,45 μ.

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Athens 1997, σ. 552, εικ. 968.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Ο Λεοπόλδος του Σαξ Κόμπουργκ (1790-1865).
Μαρκεζίνης, Σ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964: Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, τ. Α', Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 76.
© Εκδόσεις Πάπυρος.

Ο Όθωνας υπήρξε ο πρώτος βασιλιάς του ανεξάρτητου πλέον ελληνικού κράτους. Στην εικόνα ο βασιλιάς Όθωνας σε νεαρή ηλικία.
1842-1885: Ελλάδα Ιστορική Εικονογραφημένη, Μια Πλήρης Συλλογή ιστορικών τοπογραφικών και καλλιτεχνικών ντοκουμέντων με 280 γκραβούρες εποχής, Εκδόσεις Α. Nicolas, Αθήνα 1984, σ. 3, εικ. 4.
© A. Nicolas.

Giovanni B. Lusieri, ’ποψη του Παρθενώνα από βορειοδυτικά.
Υδατογραφία 0,58x0,95μ.
Η ιδέα της δημιουργίας ενός νέου ελληνικού κράτους στα εδάφη όπου είχε αναπτυχθεί ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός γοήτευε ιδιαίτερα το φιλελληνικό κίνημα, το οποίο άρχισε να αναπτύσσεται έντονα στις αρχές του 19ου αιώνα.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 495, εικ. 868.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

George Opiz, Έλληνες και Φιλέλληνες.
Υδατογραφία 0,46x0,36 μ.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 511, εικ. 907.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Ο Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος (1775-1863 ).
Αθήνα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Μνήμη Ιωάννη Γαβριήλ Ευνάρδου 1775-1863, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1977.
© Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο λόρδος Βύρωνας (1788-1824).
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 539, εικ. 947.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Μαρκεζίνης, Σ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964, Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 29.
© Σ. Μαρκεζίνης.

Σφραγίδα του Βουλευτικού σώματος του 1822.
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους (1821-1832), τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 214.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.

Θεόδωρος Βρυζάκης, Η ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης κατά την άλωση του Μεσολογγίου.
Μεσολόγγι, Δημοτική Πινακοθήκη.
Έκθεσις της Πολεμικής Ιστορίας των Ελλήνων, Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα 1968, σ. 368.
© Δημοτική Πινακοθήκη, Μεσολόγγι.

Ο Φρίντριχ Τιρς [Ειρηναίος Θείρσιος] (1784-1860).
Αθήνα, Αρχείο Νεολληνικών Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αρ. ευρ. 5143.
© Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.


ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΣ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ