Διονύσιος Τσόκος, Η δολοφονία του Καποδίστρια στις 27 Σεπτεμβρίου 1831.
Ελαιογραφία 0,60x0,80 μ.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 558, εικ. 976.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.