Ο Λεοπόλδος του Σαξ Κόμπουργκ (1790-1865).
Μαρκεζίνης, Σ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964: Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, τ. Α', Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 76.
© Εκδόσεις Πάπυρος.