Πόλεμος της Τριπολιτσάς και των πέριξ αυτής χωρίων.
Πίνακας του Παναγιώτη Ζωγράφου με βάση τις περιγραφές του Μακρυγιάννη.
Υδατογραφία σε χαρτόνι 47,5x62 εκ.
Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.