Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης περνά τον Προύθο.
Πίνακας του Π. Φον Ες.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 22.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.