Διονύσιος Τσόκος, Ο Άνθιμος Γαζής.
Ο Άνθιμος Γαγής ήταν λόγιος, κληρικός και δάσκαλος του γένους. Την Πρωτομαγιά του 1821 κήρυξε μαζί με τον αρματολό της περιοχής Κυριάκο Μπασδέκη την επανάσταση στις Μηλιές και κατόπιν στα υπόλοιπα χωριά του Πηλίου.
Αθήνα, Συλλογή Πανεπιστημίου.
Χρήστου, Χ., Προσωπογραφίες από τη συλλογή του Πανεπιστημίου Αθηνών 1837-1987, Έκδοση Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, Αθήνα 1987, σ. 93.
© Πανεπιστήμιο, Αθήνα.