Παναγιώτης Ζωγράφος Πόλεμος των Ελλήνων εις Ράχοβα.
Υδατογραφία σε χαρτόνι 51x63,5 εκ.
Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.