Ο Κάρολος Φαβιέρος (1782-1855).
Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.