Ο Γιαννάκης Ράγκος (1790-1870).
Μαζί με άλλους ενόπλους, ακολουθώντας την τακτική του κλεφτοπόλεμου προσπάθησε να ανακόψει την πορεία του Ισμαήλ-πασά, καθηλώνοντας το στρατό του στην περιοχή της Άρτας.
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, τ. 9α, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1991, σ. 13.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.