Το πρωτότυπο κείμενο της Ιουλιανής Συνθήκης (22 Ιουνίου 1827).
Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α.
Τσαγκάρης, Ι., Αγώνες Ηρώων 1821-1922: Εποποιία και Θρύλοι, Αθήνα 1931.
© Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα.