Θεόδωρος Βρυζάκης, Η ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης κατά την άλωση του Μεσολογγίου.
Μεσολόγγι, Δημοτική Πινακοθήκη.
Έκθεσις της Πολεμικής Ιστορίας των Ελλήνων, Ζάππειο Μέγαρο, Αθήνα 1968, σ. 368.
© Δημοτική Πινακοθήκη, Μεσολόγγι.