Λιθογραφία που απεικονίζει την καταστροφή των Ψαρών στις 22 Ιουνίου του 1824.
Πειραιάς, Ναυτικό Μουσείο.
Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, Πειραιάς 1984, σ. 41. εικ. 3.
© Ναυτικό Μουσείο, Πειραιάς.