Παναγιώτης Ζωγράφος, Η μάχη των Μύλων της Ναυπλίας.
Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.