Ο λόρδος Βύρωνας (1788-1824).
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 539, εικ. 947.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.