Ο Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος (1775-1863 ).
Αθήνα, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Μνήμη Ιωάννη Γαβριήλ Ευνάρδου 1775-1863, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα 1977.
© Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.