Λιθογραφία που απεικονίζει την πόλη του Άργους, όπου συνήλθε τον Ιούλιο του 1829 η Δ' Εθνοσυνέλευση.
Σ., Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964: Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, Εκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 74.
© Σ. Μαρκεζίνης.