Ο Νικήτας Σταματελόπουλος ή Νικηταράς (1787-1849).
Η παρουσία του στη μάχη στα Δερβενάκια υπήρξε καταλυτική, καθώς προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στα τουρκικά στρατεύματα, με αποτέλεσμα να υποχωρήσουν στην περιοχή του Άργους.
Αθήνα, Αρχείο Νεοελληνικών Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αρ. ευρ. 650.
© Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.