Η Πελοπόννησος αποτέλεσε τη σημαντικότερη πηγή χρηματοδότησης του αγώνα στα πρώτα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης. Χαλκογραφία που απεικονίζει την περιοχή της Πάτρας.
Σχέδιο του H.W. Williams, χάραξη του W. Miller.
Ιδιωτική Συλλογή.
Τόπος και Εικόνα: Χαρακτικά ξένων περιηγητών για την Ελλάδα, τ. ΣΤ', 19ος αι, Εκδόσεις Ολκός, Αθήνα 1983, σ. 199, εικ. 17.
© Εκδόσεις Ολκός.