Ο Δημήτριος Υψηλάντης (1773-1832).
Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.