Ο τσάρος της Ρωσίας Αλέξανδρος Α' (1775-1825).
Μαρκεζίνης, Σ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964: Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, τ. A', Eκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 31.
© Εκδόσεις Πάπυρος.