Ο Φρίντριχ Τιρς [Ειρηναίος Θείρσιος] (1784-1860).
Αθήνα, Αρχείο Νεολληνικών Προσωπογραφιών, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αρ. ευρ. 5143.
© Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.