Θεόδωρος Βρυζάκης, Η Έξοδος του Μεσολογγίου.
Λάδι σε μουσαμά 169x127 εκ.
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.
Κωτίδης, Α., Ελληνική Τέχνη: Ζωγραφική 19ου αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995, σ. 54, εικ. 9.
© Υ.Π.Π.Ο.