Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης (1792-1828).
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους 1821-1832, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήνα.