Ο απαγχονισμός του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε'.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ' Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 133.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.