Εζέν Ντελακρουά, Η Ελλάδα ξεψυχά στα ερείπια του Μεσολογγίου.
Ελαιογραφία 209x147 εκ.
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο.
Έκθεσις της Πολεμικής Ιστορίας των Ελλήνων, Αθήνα- Ζάππειο Μέγαρο 1968, σ. 369.
© Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος.