Ένοπλος Σουλιώτης.
Σχέδιο του Edward Dodwel.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 540, εικ. 951.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.