Κοζής Δεσύλας, Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος.
Ελαιογραφία 1,54x1,10 μ.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη.
Fotopoulos, D., Delivorrias, Ang., Greece at the Benaki Museum, Benaki Museum, Athens 1997, σ. 516, εικ. 912.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.