Νικηφόρος Λύτρας, Η ανατίναξη της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κωνσταντίνο Κανάρη.
Αθήνα, Συλλογή Serpieri.
Χριστόπουλος, Γ. (εκδ.), Ιστορία του Ελληνικού Έθνους: Η Ελληνική Επανάσταση και η Ίδρυση του Ελληνικού κράτους 1821-1832, τ. ΙΒ', Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1975, σ. 247.
© Συλλογή Serpieri.