Παναγιώτης Ζωγράφος, Η μάχη στο Χάνι της Γραβιάς.
Υδατογραφία σε χαρτόνι 49x61,5 εκ.
Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.