Θεόδωρος Βρυζάκης, Το στρατόπεδο του Καραϊσκάκη στην Καστέλα.
Λάδι σε μουσαμά 145x178 εκ.
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, αρ. εργ. 493.
Κωτίδης, Α., Ελληνική Τέχνη:Ζωγραφική 19ου αιώνα, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1995, σ. 61, εικ. 16.
© Υ.Π.Π.Ο.