Ο τσάρος της Ρωσίας Νικόλαος Α' (1796-1855).
Μαρκεζίνης, Σ., Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος 1828-1964: Η Αναγέννησις της Ελλάδος 1828-1862, τ. A', Eκδόσεις Πάπυρος, Αθήνα 1966, σ. 90.
© Σ. Μαρκεζίνης.