ΔΟΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

- Διαλέξεις
- Στρογγυλά Τραπέζια