ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Πρόεδρος
Λάζαρος Δ. Εφραίμογλου, Eπίτιμο Mέλος του Συμβουλίου της Eυρώπης, Eπίτιμος Πρόεδρος του Eλληνικού Eμπορικού και Bιομηχανικού Eπιμελητηρίου


Aντιπρόεδροι
Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Βιομήχανος


Γραμματέας
Ουρανία Λ. Εφραίμογλου, Μέλος Εκπαιδευτικής Ομάδας του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου


Ταμίας
Μαρίνα Μ. Εφραίμογλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος «EFG TelesisFinance AEΠEY»


Μέλη
Ηλίας Γ. Κλης, Πρέσβης
Μαριάννα Ν. Τάσση, Παιδοψυχίατρος


Επίτιμος Αντιπρόεδρος
Πέτρος Μολυβιάτης, πρώην Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμανλή, Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου, Πρέσβης


ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Γεώργιος Μητακίδης, Καθηγητής, πρώην Διευθυντής των Πληροφοριών της Κοινωνίας των Τεχνολογικών Προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης