ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Πάνος Κωνσταντόπουλος
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Ινστιτούτο Πληροφορικής - ΙΤΕ

Πάνος Τραχανιάς
Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ίδρυμα Tεχνολογίας και Έρευνας (ITE)

Ευάγγελος Χρυσός
Καθηγητής, Εθνικό Ίδρυμα Eρευνών (EIE)

Βασίλης Παππάς
Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
Aρχιτέκτων, Επίκουρος Καθηγητής, Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο (EMΠ)

Μάνος Χαριτάτος
Πρόεδρος Ελληνικού Λογοτεχνικού και Iστορικού Aρχείου (EΛIA)

Δημήτρης Φιλιππίδης
Αρχιτέκτων, Eθνικό Mετσόβιο Πολυτεχνείο (EMΠ)

Γιάννης Τσιώμης
Αρχιτέκτων