ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

H θεματολογία που θα αναπτυχθεί στο Συνέδριο αφορά:

-Στην ψηφιοποίηση του παρελθόντος (ηλεκτρονικά αρχεία, βάσεις δεδομένων, προγράμματα ψηφιοποίησης κειμένων, εικόνας και ήχου, δικτυακοί τόποι, ψηφιακές παραγωγές, ηλεκτρονικές εκδόσεις) και στην ψηφιακή τεχνολογία στις εθνικές γλωσσικές «κουλτούρες» (νέα μέσα και ευρωπαϊκή πολιτισμική ενότητα, νέα μέσα και γλωσσική-πολιτισμική διαφορετικότητα στην ενωμένη Ευρώπη, πολιτισμοί της γραφής και «προφορικότητα» στο περιβάλλον των νέων μέσων).


-Στους πολιτιστικούς φορείς, τα μουσεία και τους χορηγούς, ειδικότερα στην καταγραφή και διαχείριση των συλλογών, στην εμπειρία και συμμετοχή των μουσείων στα εθνικά-ευρωπαϊκά προγράμματα, στη συμβολή των νέων τεχνολογιών στην πολιτιστική επικοινωνία και στον εκπαιδευτικό ρόλο των μουσείων και, τέλος, στη συμβολή της χορηγίας στην ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς.


-Στις νέες μορφές αντίληψης και αναπαράστασης του χώρου (τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, εικονική πραγματικότητα, ψηφιακή κίνηση, διαδραστικότητα), στις νέες τεχνολογίες ως μέσα διαμόρφωσης του χώρου (αρχιτεκτονικού, πολεοδομικού, γεωγραφικού) και στις τεχνολογικές απαιτήσεις για τη διαμόρφωση της απεικόνισής του.