ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Κανείς δεν αμφιβάλλει για τη θέση που σταδιακά καταλαμβάνει η ψηφιακή τεχνολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Η έλευση και η ανάπτυξή της κατά το δεύτερο ήμισυ του 20ού αιώνα συνέπεσε ίσως και προκάλεσε τα περισσότερα από τα φαινόμενα της πολιτισμικής σύγκλισης και παγκοσμιοποίησης.

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, του οποίου σκοπός είναι η μελέτη, διάσωση και διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, αξιοποιεί εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας. Eπομένως, το θέμα του συνεδρίου εκφράζει τη μεθοδολογία και το ρόλο που επιχειρεί να διαδραματίσει το IME στο ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι.

Η ίδια η ύπαρξη και η λειτουργία τόσο του Ιδρύματος όσο και του Πολιτιστικού Kέντρου «Ελληνικός Κόσμος» απαντά σε επείγουσες ανάγκες της ελληνικής και παγκόσμιας κοινωνίας. Από τη μια προωθεί την εξοικείωση του κοινού, όλων των ηλικιών, με τις νέες τεχνολογίες. Aπό την άλλη αναπτύσσει την έρευνα για το ελληνικό πνεύμα και μελετά τόπους και εποχές όπου αυτό γονιμοποιήθηκε και οδήγησε στην άνθηση των επιστημών, της φιλοσοφίας και των τεχνών. Ταυτόχρονα, δημιουργεί τις συνθήκες για τη συσπείρωση του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού, ώστε να μη στρέφεται προς άλλα κέντρα. Το έργο αυτό, αν και λιγότερο εμφανές, παρέχει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό, η διοργάνωση του πρώτου διεθνούς συνεδρίου μας υπό τον τίτλο «Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία», το οποίο έχω την τιμή να σας παρουσιάζω, δεν αποτελεί παρά μια πρώτη δημόσια έκφραση του τρόπου με τον οποίο εργάζονται εδώ και καιρό τα στελέχη του Iδρύματος.