ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Δελτίο Συμμετοχής

Μπορείτε να το στείλετε είτε με e-mail, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Erasmus Conferences Tours & Travel Α.Ε.
Δεινοκράτους 99, 115 21 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 57 693, Tηλεομοιοτυπία: 210 72 57 532, 210 72 59 347
E-mail: info@erasmus.gr, Website: http://www.erasmus.gr