ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τόπος Συνεδρίου
Αίγλη Ζαππείου
Κήπος Ζαππείου, 105 57 Αθήνα
Τηλ.: 210 32 23 551
Tηλεομοιοτυπία: 210 32 52 952

Ημερομηνίες Διεξαγωγής Συνεδρίου
Πέμπτη 15 Mαΐου 2003 - Aκαδημία Aθηνών
Παρασκευή 16 & Σάββατο 17 Μαΐου 2003 - Aίγλη Zαππείου

Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου
Erasmus Conferences Tours & Travel Α.Ε.
Δεινοκράτους 99, 115 21 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 57 693
Tηλεομοιοτυπία: 210 72 57 532, 210 72 59 347
E-mail: info@erasmus.gr
Website: http://www.erasmus.gr

Δικαίωμα Συμμετοχής
Κανονικό: 50 ευρώ
Φοιτητικό: 30 ευρώ

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει:
- Συμμετοχή στην Εναρκτήρια Τελετή και στη Δεξίωση Υποδοχής
- Παρακολούθηση όλων των εργασιών του Συνεδρίου
- Μετάβαση στον «Ελληνικό Κόσμο» από την Αίγλη με επιστροφή
- Γεύμα στον «Ελληνικό Κόσμο»
- Υλικό του Συνεδρίου
- Τελικό Πρόγραμμα και Βιβλίο Περιλήψεων Ομιλιών
- Πιστοποιητικό Συμμετοχής
- Καφέ, αναψυκτικά στη διάρκεια των διαλειμμάτων του Συνεδρίου

Εγγραφές θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία Οργάνωσης του Συνεδρίου μέχρι τις 14/05/2003. Mετά τις 15/05/2003 εγγραφές θα γίνονται δεκτές ΜΟΝΟ στη Γραμματεία που θα λειτουργεί στο συνεδριακό χώρο.

Καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής
Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να πραγματοποιηθεί:
- Με τραπεζική ή ταχυδρομική επιταγή σε διαταγή ERASMUS CONFERENCES TOURS & TRAVEL A.E., Δεινοκράτους 99, 115 21 Αθήνα
- Με κατάθεση στην Δλφα Τράπεζα Πίστεως, Υποκατάστημα Βενιζέλου, Αθήνα, Αρ. Λογ. 103-002320 000855
- Με πιστωτική κάρτα: Visa/MasterCard/Eurocard/American Express (ποσοστό 4% επί του συνολικού ποσού θα επιβαρύνει το δικαιούχο λόγω τραπεζικών εξόδων)

Γλώσσα Συνεδρίου
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η ελληνική. Θα παρέχεται ταυτόχρονη μετάφραση στα αγγλικά κατά τη διάρκεια των ομιλιών.