ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έρση Καλαμαρτζή
Σοφία Αναστασοπούλου
Mαρία Λαφαζάνη
Γιάννης Kαραχρήστος
Aντώνης Λεβέντης
Γιώργος Σιδηρόπουλος