Από τις μνήμες της Μικράς Ασίας στο Αρχιπέλαγος της ιστορίας:
Δύο νέα έργα του ΙΜΕ

Πολιτιστική και Γενεαλογική Ψηφιακή Συλλογή Κεντρικής Μακεδονίας
Η «Πολιτιστική και Γενεαλογική Ψηφιακή Συλλογή Κεντρικής Μακεδονίας» περιέχει πληροφορίες για τα γενεαλογικά δένδρα των οικογενειών που κατάγονται από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο, τη Θράκη και την Κωνσταντινούπολη και κατέφυγαν, εγκαταστάθηκαν ή έζησαν τη ζωή τους στο χώρο της σημερινής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, περιλαμβάνει αυτοβιογραφικές συνεντεύξεις, γραπτές μαρτυρίες και ιστορικά τεκμήρια (φωτογραφίες, έγγραφα, έντυπα, χάρτες), τα οποία προβάλλονται στο Διαδίκτυο μαζί με μια μικρή συνέντευξη από τον κάτοχό τους που εξηγεί το περιεχόμενο και τη σημασία τους.

Οι πληροφορίες προέρχονται από τις ίδιες τις οικογένειες ή από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) που δημιουργήθηκαν από τους πρόσφυγες, με τη συμπλήρωση του ειδικού Δελτίου Καταγραφής Γενεαλογικού Δένδρου και την προσφορά των τεκμηρίων για να ψηφιοποιηθούν από το τμήμα Γενεαλογίας του ΙΜΕ.

Στη νέα δικτυακή πύλη http://www.genealogies.gr/ μπορεί κανείς να αναζητήσει συνεντεύξεις, τεκμήρια και γενεαλογικές πληροφορίες από την Κεντρική Μακεδονία είτε με βάση το οικογενειακό όνομα είτε με βάση τον τόπο καταγωγής και εγκατάστασης των προσφύγων.

Μοναδικά τεκμήρια και μαρτυρίες από την Ασπροβάλτα, τον Ευρωπό, του Ζωγράφου και τα Σήμαντρα Χαλκιδικής, τη Θεσσαλονίκη, το Κατιρλί Καλαμαριάς, την Κρύα Βρύση Πέλλας, το Μαυρόλοφο και το Δραβήσκο Σερρών, τη Νέα Σάντα και το Νέο Μαρμαρά δημιουργούν νέες δυνατότητες για να ανατροφοδοτήσουμε και να εμπλουτίσουμε την ιστορική μας μνήμη.

Το έργο αναπτύχθηκε από το ΙΜΕ σε συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες και εθελοντές και με την ενεργό συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, των κοινοτήτων των προσφύγων, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτών και λοιπών φορέων. Χρηματοδοτήθηκε, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους, καθώς και από το ΙΜΕ, το οποίο διέθεσε το μόνιμο προσωπικό και τις υποδομές του για να υλοποιήσει το έργο.

Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου
Η «Πολιτιστική Πύλη του Αρχιπελάγους του Αιγαίου» είναι ένας δικτυακός κόμβος αφιερωμένος στην ιστορία και τον πολιτισμό του Αρχιπελάγους από την Προϊστορία μέχρι σήμερα. Το έργο είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υποστηρίζεται από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του προγράμματος της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» και υλοποιείται από το ΙΜΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, το οποίο είναι και ο φορέας χρηματοδότησής του.
Ίος, δρομάκι.

Ίος, Χώρα.

Ο παραδοσιακός οικισμός των Μεστών στη Χίο.

O κόμβος ταξινομεί και περιγράφει δικτυακούς τόπους που αναφέρονται στην ιστορική και πολιτισμική φυσιογνωμία του Αιγαίου, ενώ παράλληλα ενσωματώνει λήμματα που αφορούν μεμονωμένα νησιά, αλλά και ευρύτερα θέματα ιστορίας, πολιτισμού και περιβάλλοντος.

Οι συγγραφείς είναι επιστήμονες διάφορων ειδικοτήτων που έχουν ασχοληθεί ερευνητικά με τα εκάστοτε ζητήματα. Τα λήμματα υποστηρίζονται από φωτογραφίες, δυναμικούς χάρτες, βίντεο, αρχεία ήχου και άλλες πολυμεσικές εφαρμογές.
Το έργο παρακολουθεί επιστημονική επιτροπή αποτελούμενη από τους αρχαιολόγους κ. Δημήτρη Πλάντζο και κα Αγγελική Γιαννικουρή, την εθνολόγο κα Εύη Ολυμπίτου και τη γεωγράφο κα Θεανώ Τερκενλή. Ο κόμβος είναι δίγλωσσος (ελληνικά-αγγλικά) και απευθύνεται στο ευρύ ελληνικό και διεθνές κοινό.

Το έργο, που παρουσιάστηκε ήδη με επιτυχία στη Λέσβο, τη Ρόδο και τη Σύρο παρουσία του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Αριστοτέλη Παυλίδη, ολοκληρώνεται στα τέλη Μαρτίου 2007. Παρουσιάζεται πιλοτικά στο Διαδίκτυο (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.egeonet.gr/).


Το νησί Τέλενδος στα Δωδεκάνησα.