Συνάντηση στην Αρχαία Αγορά

Το Μάρτιο του 2007 το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού εγκαινιάζει την πολυμεσική έκθεση «Συνάντηση στην Αρχαία Αγορά». Η έκθεση ζωντανεύει την κοινωνική, πολιτική και πνευματική πραγματικότητα της πόλης των Αθηνών την εποχή που διαμορφώθηκε κτηριακά η Αγορά. Μ' αυτό τον τρόπο αποκτούν περιεχόμενο τα μνημεία που παρουσιάζονται στη «Θόλο».

Στην εισαγωγή της έκθεσης, η οποία χωρίζεται σε δύο μέρη, τα εκθέματα αφορούν τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την Αρχαία Αγορά οι πολίτες και οι επισκέπτες της σημερινής πόλης, ενώ στο δεύτερο μέρος, μέσα από ένα θέαμα ήχου και φωτός, παρουσιάζεται η ανασκαφική δραστηριότητα με μία ιστορική αναδρομή στον προηγούμενο αιώνα. Ο λόγος, η γνώση, η εμπειρία και οι μαρτυρίες των αρχαιολόγων που ανέσκαψαν την Αρχαία Αγορά σε διαφορετικές χρονικές περιόδους ζωντανεύουν στο έκθεμα αυτό.

Στη συνέχεια, το κεντρικό πολυμεσικό έκθεμα σηματοδοτεί την είσοδο στον κυρίως χώρο της έκθεσης. Εδώ ο επισκέπτης ανακαλύπτει τη σχέση μεταξύ της διαμόρφωσης του χώρου της Αρχαίας Αγοράς και των πολιτειακών εξελίξεων της εποχής.

Οι ενότητες που αποτελούν το βασικό κορμό της έκθεσης και αναπτύσσονται στον κυρίως χώρο βοηθούν τον επισκέπτη να στοχαστεί σχετικά με τους θεσμούς της Αρχαίας Αθήνας και να διαπιστώσει ότι όλες οι αξίες που γεννήθηκαν εκεί διαμόρφωσαν τη σύγχρονη πολιτική σκέψη. Η «δικαιοσύνη», η «παιδεία», η «ισονομία», η «ελευθερία του λόγου», η «κοινωνικότητα», η «συνεισφορά στα κοινά» παρουσιάζονται στις εξής τέσσερις ενότητες:

  • «Η διαμόρφωση της κοινής ταυτότητας των Αθηναίων»
  • «Η ελευθερία του λόγου και η άσκηση της ρητορικής και της φιλοσοφίας»
  • «Οι πολιτειακοί θεσμοί που σχετίστηκαν με την Αγορά»
  • «Η απονομή δικαιοσύνης στο χώρο της Αγοράς»

Μέσα από ένα συνδυασμό φυσικών εκθεμάτων, εφαρμογών νέων τεχνολογιών και δραστηριοτήτων η έκθεση αναδεικνύει τις ιδέες και τις αξίες που γεννήθηκαν στην Αρχαία Αγορά του κλεινού άστεως, αποτελούν στις μέρες μας παγκόσμια κληρονομιά και παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των σύγχρονων κοινωνιών.

Τις ενότητες της έκθεσης ενοποιεί το βιντεοέκθεμα, παραγωγής του ΙΜΕ, με τις απόψεις γνωστών προσωπικοτήτων σχετικά με τα θέματα των ενοτήτων. Στον επίλογο της επίσκεψης μπορούμε να ανακαλύψουμε την αναπαραγωγή των θεσμών που επινοήθηκαν και λειτούργησαν στο πλαίσιο της Αγοράς στις πόλεις του νεότερου κόσμου.

Η έκθεση σχεδιάστηκε παράλληλα με τα προγράμματα Εικονικής Πραγματικότητας που έχουν θέμα την Αρχαία Αγορά της Αθήνας και προβάλλονται στη «Θόλο», το νέο θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του «Ελληνικού Κόσμου».

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, σχεδιασμένο ειδικά για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, απευθύνεται στις σχολικές ομάδες και δίνει ιδέες για δραστηριότητες πριν και μετά την επίσκεψη, στο σχολείο ή στο σπίτι.

Για την έκθεση εργάστηκαν όλα τα τμήματα του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και εξωτερικοί συνεργάτες ειδικοί σε θέματα μουσειολογίας, μουσειογραφίας, ιστορίας κ.ά.