Επικοινωνία: Λίλιαν Γρυπάρη
Τηλέφωνο: 211 100 1781
Φαξ: 210 66 42 116
e-mail: websci09@zita-congress.gr