Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Γεώργιος Μητακίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα

   

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Συνεδρίου:

Wendy Hall, University of Southampton, UK

Nigel Shadbolt, University of Southampton, UK

Daniel Weitzner, Massachusetts Institute of Technology, USA

   

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Προγράμματος:

James Hendler, Rensselaer Polytechnic Institute, USA

Helen Margetts, Oxford Internet Institute, UK

   

Πρόεδρος Τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής:


Μιχάλης Βαφόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα

   

Υπεύθυνος Πρακτικών Συνεδρίου:

Les Carr, University of Southampton, UK

   

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Ανακοινώσεων (Posters):

Hugh Glaser, University of Southampton, UK

Ιωάννης Αντωνίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

   

Επιστημονική Επιτροπή Προγράμματος

Christine Borgman, UCLA

Roger Burrows, Univ. of York

Stefan Decker, DERI Ireland

Patrick Dunleavy, London School of Economics

Carole Goble, Univ. of Manchester

Jennifer Golbeck, Univ. of Maryland

Toru Ishida, Kyoto University

Robin Mason, Univ. of Southampton

Deborah McGuinness, Rensselaer

Guus Schreiber, Free University of Amsterdam

Stuart Shulman, Univ. of Massachusetts Amherst

Ernesto Damiani, Univ. of Milan

Sandra González Bailón, Oxford Internet Institute

Begoña Gros, Open University of Catalonia

   

Τοπική Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:

Μιχάλης Βαφόπουλος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα

   

Μέλη:

Λάζαρος Πολυμενάκος, Athens Information Technology, Ελλάδα

 

Ιωάννης Ν. Καρύγιαννης, Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, Ελλάδα

 

Ροζίνα Ευσταθιάδου, Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ελλάδα

 

Ηλίας Χατζάκης, GRNET, Ελλάδα

 

Κωνσταντίνος Κοσκινάς, Ερευνητικό Κέντρο «ΩΜΕΓΑ», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

   

Υπεύθυνος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας:

Γεώργιος Κωνσταντινίδης

   

Επιτροπή Οργάνωσης Ανακοινώσεων (Posters)

Ερευνητικό Κέντρο «ΩΜΕΓΑ», Πάντειο Πανεπιστήμιο, Ελλάδα

Πρόεδρος:

Γεώργιος Βάγιας

   

Μέλη:

Μιχάλης Ζιακούλης

 

Μαρία Κωλέτση

 

Κωνσταντίνα Ηλιοπούλου

 

Γιάννης Κωσταρίκας

 

Αφροδίτη Ραλλάτου

 

Ευανθία Στάμου

 

Ελευθερία Ευαγγέλου