Μυκήνες, Ταφικός Κύκλος Α, τάφος IV. Χρυσό κύπελλο,
το λεγόμενο" ποτήρι του Νέστορος".
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 412. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.

Ιακωβίδης, Σ., Μυκηναϊκή Τέχνη στο: Η Αυγή της Eλληνικής Τέχνης, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1994, σ. 271, εικ. 57.

©ΥΠΠΟ
Eπεξεργασία: IME