Βαφειό Λακωνίας, θολωτός τάφος. Χρυσό κύπελλο με παράσταση σύλληψης ταύρων.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 1758. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.

Ιακωβίδης, Σ., Μυκηναϊκή Τέχνη στο: Η Αυγή της Eλληνικής Τέχνης, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1994, σ. 258, εικ. 42.

©ΥΠΠΟ
Eπεξεργασία: IME