Μυκήνες, "Οικία του Λαδεμπόρου". Μήτρα πέλεκυ από γκριζωπό λίθο.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 7644. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.

Δημακοπούλου, Κ. (εκδ.), Ο Μυκηναϊκός κόσμος. Πέντε αιώνες πρώιμου ελληνικού πολιτισμού, 1600-1100 π.Χ., Υπουργείο Πολιτισμού-Ελληνικό τμήμα ICOM, Αθήνα 1988, σ. 265, αριθ. κατ. 288.

©ΥΠΠΟ
Eπεξεργασία: IME