Μυκήνες. Χρυσή νεκρική προσωπίδα, γνωστή ως "μάσκα του Αγαμέμνονα".
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 624. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.

Μυκήνες-Τίρυνθα-Θολωτοί τάφοι,Υπουργείο Πολιτισμού, Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, slides σειρά 2.

©ΥΠΠΟ
Eπεξεργασία: IME