Μυκήνες. "Η Μυκηναία", τοιχογραφία με παράσταση γυναικείας μορφής από την ακρόπολη.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. YΠΠO/TAΠ.

Ιακωβίδης, Σ.Ε., Μυκήνες-Επίδαυρος-Άργος-Τίρυνς-Ναύπλιον. Πλήρης οδηγός για τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Αργολίδας, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1999, σ. 56, εικ. 26.

©ΥΠΠΟ