Περατή Αττικής, τάφος 131. Χάλκινο αγκίστρι και μολύβδινα βαρύδια για το ψάρεμα.
Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 8797β, 8798. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.

Δημακοπούλου, Κ. (εκδ.), Ο Μυκηναϊκός κόσμος. Πέντε αιώνες πρώιμου ελληνικού πολιτισμού, 1600-1100 π.Χ., Υπουργείο Πολιτισμού-Ελληνικό τμήμα ICOM, Αθήνα 1988, σ. 244, αριθ. κατ. 244-245.

©ΥΠΠΟ
Eπεξεργασία: IME