Για τα κτήρια 1-3 Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Γιώργος Ανδρεάδης - Ναταλία Εφραίμογλου - Γιάννης Τσιώμης
Για τα κτήρια 4-9 Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός: Anamorfosis Architects
ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ